Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Thursday, June 27, 2013

Yuran LI : Beban pelajar di hujung semester?
GMUKM menerima aduan serta keluhan daripada beberapa orang pelajar mengatakan terdapat yuran Latihan Industri yang dikenakan ke atas mereka. Para pelajar berasa hairan kerana mereka tidak diberikan notis awal mengenai bayaran yuran tersebut sama ada sebelum ataupun ketika pendaftaran awal dahulu. Dimaklumkan bahawa mereka perlu melunaskan bayaran yuran RM 180 bagi tujuan Latihan Industri.

Yuran yang dikenakan sebanyak RM 180 kepada para pelajar ketika ini terutamanya di akhir-akhir semester dilihat amat membebankan. Ditambah pula, jika ada diantara mereka ini tidak mendapat sebarang elaun ketika Latihan Industri. RM 180 ini sangat berharga bagi keperluan kewangan mereka dan untuk kegunaan harian sehingga tamat Latihan Industri nanti.

Kami di pihak GMUKM memandang isu ini sebagai isu yang serius dan perlu kepada penjelasan segera oleh pihak yang berkenaan kerana Latihan Industri telahpun bermula dan bayaran ini perlu ditunaikan. Kami di maklumkan sebanyak RM 30 dikenakan untuk 1 unit jam kredit. Oleh kerana Latihan Industri perlu menghabiskan 6 unit maka jumlah keseluruhan adalah RM180.

Walaupun bayaran yuran Latihan Industri ini belum dikemaskini atau dikenakan kepada sebahagian pelajar, persoalan kami tetap sama. Persoalan kami, mengapakah yuran ini perlu dijelaskan sekarang, adakah yuran ini tidak termasuk di dalam senarai yuran yang telah dijelaskan oleh pelajar pada awal semester?.


Maka, GMUKM sekali lagi memohon penjelasan sebenar pihak UKM terhadap masalah yuran Latihan Industri yang dikenakan kepada pelajar ini. Isu ini telah lama berlaku sejak dari sesi-sesi sebelum ini, tetapi masih lagi belum selesai. sekali lagi kami berharap isu ini diperjelaskan segera.Lead The Changes! Ber-GM Lebih Baik!

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !