Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Wednesday, August 28, 2013

MMP : Penafian keterlibatan PMUKM ?

Tindakan pentadbiran UKM menafikan hak PMUKM untuk terlibat dalam minggu mesra pelajar (MMP), menimbulkan pelbagai spekulasi. Antara persoalan mudah yang timbul, PMUKM adalah badan induk persatuan pelajar, malahan mereka diatur untuk menjadi wakil pelajar adalah hasil undian para pelajar sendiri. Sepatutnya mereka lah lebih berhak untuk menyambut kehadiran adik-adik baru pelajar tahun satu. Namun, sejak PMUKM diterajui oleh GMUKM setahun yang lalu, pelbagai tindakan tidak matang  pentadbiran jelas kelihatan, bermula penukaran nama PMUKM kepada nama MPP UKM, sehinggalah penafian PMUKM kali ini untuk terlibat dalam MMP.

Bukanlah PMUKM memohon untuk mengendalikan minggu mesra pelajar, cukuplah diberi ruang untuk sambut adik-adik tahun satu dihari pendaftaran, dan diberikan sedikit ruang "slot PMUKM bersama pelajar tahun satu" memandangkan mereka semua adalah ahli automatik Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia sepertimana termaktub dalam buku panduan pelajar tahun satu .

Permohonan untuk menyertai slot PMUKM di fakulti dalam minggu mesra pelajar telahpun diluluskan pada asalnya. Namun, kelulusan tersebut ditarik balik tanpa ada alasan yang logik dan kukuh. GMUKM memandang serius dengan keadaan yang dihadapi pihak PMUKM sekarang ini.

Disamping GMUKM tidak menafikan alasan tidak munasabah pentadbiran, adanya pelajar senior di UKM sedikit menggangu perjalanan MMP, akan tetapi adanya sedikit ruang PMUKM bersama pelajar tahun satu sama sekali tidak menggangu perjalanan MMP malahan membantu pentadbiran menerangkan fungsi PMUKM selaku badan induk persatuan pelajar di UKM .

GMUKM memohon penjelasan pentadbiran UKM, atas tindakan penafian PMUKM bersama pelajar tahun satu semasa MMP beserta mendesak pentadbiran UKM memberikan kembali hak PMUKM untuk bersama dengan pelajar baru tahun satu.  

Lead The Changes! Ber-GM Lebih Baik!

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !