Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Tuesday, November 1, 2011

Penafsiran Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) SIRI 2

Kehidupan Sosial Kampus
Sehubungan dengan itu, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan kampus sama ada yang berpendidikan formal atau yang bersifat ko-karikola perlu mendapat galakan dari pihak yang berkuasa Universiti asalkan ia tidak merendahkan martabat insan yang berilmu, bercanggah dengan tatasusila budaya timur dan tidak bertentangan dengan nilai iman kepada Allah. 

Ini juga bererti bahawa budaya kampus harus dipupuk dengan memberi keutamaan kepada pembinaan ilmu pengetahuan yang sihat, kekritisan yang bermanfaat dan hubungan kemanusiaan yang didasari oleh prinsip hormat menghormati antara satu sama lain. Penggunaan masa lapang dalam bentuk sukan dan lain-lain adalah sebahagian daripada pembinaan budaya kampus yang patut diceburi oleh masyarakat pelaiar untuk perkembangan personaliti yang lebih berimbang.

Prinsip "paduan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat" tidak bererti kegiatan-kegiatan masa lapang itu harus dikurangkan atau dihentikan. Yang harus diberi perhatian ialah kegiatan yang boleh merugikan prestasi akademik pelajar-pelajar atau yang boleh rnenjejaskan nama baik Universiti atau yang bertentangan dengan agama Islam.Falsafah UKM Meraikan Bukan Islam Juga
Falsafah Universiti ini ternyata memberi penghargaan yang tinggi kepada nilai-nilai Islam tetapi ia tidak bertujuan untuk menyekat masyarakat Universiti yang bukan beragama Islam daripada menjalankan kegiatan-kegiatan mereka sama ada yang bersifat formal atau bukan formal asalkan ia berlaku dalam batas kesopanan masyarakat cendekiawan dan sesuai dengan budi bahasa dan tatasusila ketimuran yang tradisional. 

Ia tidak harus menjejaskan suasana kerukunan dan keharmonian dalam masyarakat kampus dengan meniaga kepekaan perasaan semua golongan pelajar di Universiti. Kerukunan hidup antara agama dalam kampus adalah satu faktor yang penting dalam pembangunan sebuah Universiti yang dihormati oleh masyarakat kerana ia akan menjadi contoh yang patut diikuti oleh masyarakat Malaysia yang berbilang agama ini. 

Para ilmuan dan para cendekiawanlah yang harus memimpin masyarakat ke arah penghayatan nilai-nilai yang suci, mulia dan rasional. 

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !