Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Sunday, December 19, 2010

Kepentingan ilmu dalam peradaban manusia

Para pemimpin negara, negeri mahupun setempat kini mula menunjukkan kecenderungan mereka dalam menggalakkan masyarakat setempat mempraktikkan budaya keilmuan. Ini selari dengan harapan dengan ilmu, rakyat semakin celik dan taraf sosio-ekonomi akan bertambah baik dan secara tidak langsung kadar jenayah dan perkara-perkara negatif berjaya dikurangkan kalau tidak pun dihapuskan sama sekali.

Ilmu agenda utama dalam kehidupan manusia
Islam telah meletakkan asas syiar Islam itu adalah mencari dan menggarap ilmu pengetahuan menerusi ayat pertama dari surah pertama yang diturunkan iaitu Al-Alaq kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Mana mungkin baginda Nabi mampu menyeru manusia dengan pelbagai ragam cita rasa peribadatan pada masa itu tanpa dibekalkan Allah dengan ilmu.

Sesungguhnya ilmu itu boleh diperolehi dengan jalan membaca, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah terhadap bahan-bahan ciptaan-Nya, memerhatikan kebesaran kerajaan Allah dalam mentadbir bumi dengan segala kebenaran daripada-Nya.

Malah Islam telah menyediakan satu dasar dalam konsep ‘Usul Fiqh’, bahawa semua amal ibadat seseorang itu yang tidak disandarkan dengan kefahaman ilmu dan makrifat, maka ia akan terbatal dengan sendirinya.

Ia memberi maksud, jika seorang muslim yang rajin beramal ibadat, tetapi amalan-amalan yang dilakukannya bukanlah kerana atas kefahaman yang dipelajarinya, malah lebih kepada warisan secara tradisi, maka adalah dibimbangi, amalannya itu tidak diterima di sisi Allah SWT.

Kenapa perlu kepada ilmu, terutamanya ilmu-ilmu agama?
Syeikh Prof Dr Yusuf al-Qaradawi pernah menulis di dalam kitabnya bahawa, ilmu-ilmu agama merupakan alat bagi kita untuk menyelesaikan banyak perkara. Perumpaan yang diberi, jika sesuatu mesin industri rosak, jurutekniknya memiliki alat-alat berkaitan dengan pembaikannya, maka tugasnya menjadi mudah kerana dia memiliki alat untuk mengendalikan proses pembaik-pulih mesin berkenaan.

Begitulah juga dengan masalah agama, kebanyakan manusia walauoun bernama Islam hari ini tetapi semakin longgar ikatan mereka dengan Islam. Ada yang tidak sembahyang walaupun berpuasa, mengucap. Ada yang memakan riba, rasuah, membunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan dan lain-lain akibat tidak mahu mendalami ilmu agama dengan cara duduk dalam majlis-majlis ilmu agama atau sekurang-kurangnya mahu mendengar kuliah-kuliah agama di televisyen.

Amat pelik sekarang orang bukan Islam semakin menunjukkan minat untuk tahu apakah sebenarnya Islam, tetapi kita sebagai orang yang dilahirkan sebagai seorang Islam yakni Muslim enggan memahami dan mendalami ilmu Islam itu sendiri. Bayangkan bagaimana kita sebagai orang Islam mampu menghadapi situasi di mana bukan Islam mahukan kita membimbing mereka; sedangkan mungkin kita tidak boleh menjelaskan sesuatu perkara berkenaan Islam kepada mereka jika kita sendiri kosong daripada ilmu-ilmu alat.

Apa sebenarnya ilmu-ilmu alat itu?
Kita mesti bertindak segera, masa untuk tidur dan berhibur sudah berlalu, yang penting kita kena belajar ilmu-ilmu alat tersebut yang terdiri daripada ilmu-ilmu ‘Syariah Islam’ dan ‘Usuluddin’.

Ilmu Syariah Islam yang menitik-beratkan persoalan ilmu fiqh, Usul fiqh, ayat-ayat hukum, sama ada yang ada dalam al-Quran atau hadis-hadis hukum yang membicarakan persoalan harian khususnya dalam konteks ibadat dan amalan, masalah kenegaraan, kuasa eksekutif dalam pentadbiran negara, dasar-dasar hukum Islam dan lain-lain.

Ia boleh dijelmakan secara praktikal dengan mempelajari ilmu fiqh, ilmu akhlak Islam termasuk ilmu-ilmu Usululddin seperti tafsir, hadis, Sirah, ilmu akidah-tauhid, tasauf dan lain-lain yang dilihat penting yang menjadi alat kepada kita untuk menyelesaikan banyak perkara, terutamanya ketika menghadapi isu-isu semasa yang melibatkan peroslan hukum agama seperti penternakan babi, masyarakat majmuk, pelaksanaan hukum hudud, tahaluf siasi (percantuman) parti-parti politik yang terbentuk daripada pelbagai fahaman dan agama.

Kesemua itu perlu digarap dengan serius jika kita mengaku bukan sahaja sebagai ahli gerakan Islam, malah sebagai orang Islam yang menjadi khalifah di muka bumi Allah ini.

Dengannya kita akan menjadi ummah yang kuat yang mampu menghadapi sebarang kemungkinan, kerana kita sudah bersedia dari peringkat awal lagi bahawa Islam mampu menguasai dan memerintah bumi ini dengan segala kebaikan yang hanya datang daripada Allah SWT.

Dari Abu Darda’ RA, bahawa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju Syurga. Sesungguhnya Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit mahupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Ssungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulamak itu pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barangsiapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapat bahagian yang banyak. (HR. Ahmad)

----------------------------------------------------------------------

MAMPU atau nama penuhnya, 'front' MEMBINA MAHASISWA PENGGERAK UMMAH mengucapkan selamat kembali ke kampus buat warga Universiti Kebangsaan Malaysia yang kini kebanyakannya sudah bergerak pulang ke bumi Bandar Baru Bangi tercinta ini. Kita mengharapkan sahabat-sahabat sekalian akan terus bersemangat untuk meneruskan keghairahan menuntut ilmu sepertimana yang ditunjukkan sejak awal kemasukan kita ke UKM dahulu.

MAMPU juga percaya dengan keputusan peperiksaan yang lalu akan sedikit sebanyak memberikan motivasi kepada kita semua untuk menambahbaik sebarang kekurangan agar keputusan semester 2 ini akan lebih baik.

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !