Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Tuesday, December 21, 2010

Deklarasi Belia dan Mahasiswa sempena Hari Hak Asasi Mahasiswa

Pengenalan
Pada 8 Jun 2001, tujuh mahasiswa yang menyertai perhimpunan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri telah dibuang universiti oleh Akta Universiti dan Kolej 1971.  Mereka tidak dibenarkan belajar semula di universiti sehingga hari ini.  Sebagai penghormatan yang tertinggi pengorbanan mereka, belia dan mahasiswa telah menetapkan hari ini sebagai Hari Hak Asasi Mahasiswa.

Oleh itu, sebagai belia, mahasiswa serta warganegara Malaysia, kami telah bersedia untuk bertanggungjawab serta menyeru pemyertaan pemimpin negara supaya memandang serius tentang halangan yang dihadapi dalam kesedaran sosial pemuda dan mahasiswa.  Oleh itu, kerjasama harus dilakukan untuk meningkatkan kesedaran sosial dan politik pemuda dan mahasiswa negara kita.

 1.0 SISTEM PENDIDIKAN

SISTEM PENDIDIKAN YANG MEMENTINGKAN PELAJAR
Kami membantah pendidikan yang berasaskan peperiksaan.  Ini adalah kerana pendidikan yang berlandaskan peperiksaan akan menyebabkan persaingan yang negatif.  Situasi ini akan menyebabkan, pelajar hanya fokus kepada pelajaran dan mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat.  Keputusan peperiksaan hanya suatu cara yang menilaikan diri sendiri tetapi bukan untuk tujuan pendidikan.  Oleh itu, kami menuntut untuk sistem pendidikan yang berlandaskan keutamaan pelajar.

PELUANG PENDIDIKAN YANG SERATA
Pendidikan merupakan hak asasi manusia.  Justeru itu, kami menuntut untuk peluang mendapat pendidikan yang sama rata dan membantah penswastaan pendidikan.  Pendidikan tidak seharusnya dijadikan sebagai alat mengaut untung untuk kapitalis.  Kerajaan harus memikul tanggungjawabnya untuk memastikan setiap rakyat mempunyai peluang untuk mendapat peluang pendidikan yang percuma dengan tidak kira bangsa, agama, jantina dan kekayaan.  Tiada sesiapapun boleh meragut hak asasi ini.  Situasi ini dapat mengelakkan pelajar hanya fokus kepada persaingan dalam pendidikan kerana takut disingkirkan.

PENDIDIKAN SIVIL
Kerajaan harus menambahkan bajet pendidikan negara supaya dapat memuatkan pendidikan sivil dan pengetahuan hak asasi manusia dalam pendidikan formal negara kita.  Pada masa yang sama, kerajaan juga harus membekalkan lebih banyak peluang kerjasama antara badan bukan kerajaan yang berasaskan hak asasi manusia dengan pendidikan.  Ini dapat memastikan kesedaran sivil masyarakat dapat ditingkatkan.

KEBEBASAN AKADEMIK
Kami membantah segala sistem pendidikan yang memenuhi permintaan sama ada  pemasaran atau agenda parti politik terutamanya Barisan Nasional yang berasaskan agenda perkauman.  Ini akan menyebabkan institusi pendidikan memproseskan pelajar yang berjenis "makanan tin".  Oleh itu, kami memegang bahawa setiap institusi pendidikan terutamanya universiti harus mempunyai kuasa autonomi dan kebebasan akademik.  Pada masa yang sama, kami juga menyeru pihak berkuasa untuk memberhentikan segala penindasan terhadap staf akedemik.

KEPELBAGAIAN DAN PENDIDIKAN BAHASA IBUNDA
Kami juga menuntut untuk pendidikan yang terdiri daripada pelbagai aliran dan bahasa.  Ini adalah kerana situasi begini akan mewujudkan toleransi pendidikan dan mengelakkan daripada kehilangan peluang pendidikan untuk segelintir masyarakat.  Kami juga menekankan bahawa pendidikan ibunda merupakan hak asasi manusia dan tambahan pula pendidikan ibunda dapat memastikan penguasaan pengetahuan yang telah diajar dalam sekolah.

Kami membantah Barisan Nasional yang cuba mempolitikkan pendidikan bahasa ibunda.  Di sini kami ingin menegaskan bahawa pendidikan ibunda tidak berlandaskan isu perkauman dan tidak dimiliki oleh sesiapa kaum, sesiapa sahaja juga boleh mempelajarinya.  Justeru itu kami membantah pendidikan yang hanya fokus kepada satu aliran.  Pendidikan seharusnya mempunyai pelbagai aliran dan hanya dengan ini, semua pihak dapat saling belajar.

2.0 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI

MANSUHKAN AUKU
Tuntutan utama kami ialah mansuhkan AUKU yang bermotifkan politik.  Akta zalim yang diwujudkan semata-mata untuk mengukuhkan kedudukan politik sesetengah pihak, tanpa mempertimbangkan perkembangan akademik, adalah sesuatu yang akan menjejaskan kualiti mahasiswa.  Justeru, akta zalim ini harus dimansuhkan.  Akta Universiti yang melindungi demokrasi kampus, autonomi pelajar, dan kebebasan akademik harus diwujudkan untuk menggantikan akta yang zalim ini, AUKU.  Dengan ini, barulah hak mahasiswa dapat dijamin, dan seterusnya turut menjamin kualiti mahasiswa dan memastikan kesedaran politik mahasiswa.

DEMOKRASI KAMPUS
Kami menyeru agar demokrasi kampus dikembalikan kepada universiti dan kolej universiti.  Pusat pengajian tinggi harus mempunyai hak bertadbir yang bermotifkan akademik, dan bukannya seperti AUKU yang memberikan kuasa yang sepenuhnya kepada Kementerian Pengajian Tinggi.

Sekiranya pusat pengajian tinggi dapat ditadbir secara bersama-sama oleh pelajar dan pengajar yang benar-benar memahami keperluan warga pusat pengajian tinggi, maka mahasiswa dapat belajar dalam persekitaran yang lebih baik, dan seterusnya meningkatkan kesedaran politik mereka melalui proses yang demokrasi dalam kampus.

3.0 MASYARAKAT DAN PERSEKITARAN

PENGLIBATAN POLITK DARI BAWAH KE ATAS
Kami membantah polisi kerajaan yang kurang mendengar pendapat rakyat.  Sistem politik dari atas ke bawah telah mengabaikan kepentingan penglibatan demokrasi.  Kerajaan berslogan "rakyat didahulukan" dengan mengabaikan pendapat rakyat adalah tidak berkesan tentang polisi yang dikatakan memihak rakyat.  Oleh itu, kami meminta kerajaan mengadakan dialog atau forum secara terbuka supaya rakyat yang berlainan bidang dan lapisan dapat menglibatkan diri dalam membuat keputusan bagi membina sistem politk dari bawah ke atas.

KEBEBASAN MAKLUMAT
Rakyat menglibatkan diri dalam membuat keputusan dengan lebih efisien bersama kerajaan jika menerima maklumat yang mencukupi.  Hal ini juga akan meningkatkan permikiran berdikari dan kritik.  Oleh itu, kami meminta kerajaan mengumumkan segala informasi yang berkaitan dengan rakyat iaitu memansuhkan Akta Rasmi Rahsia dan menggubal Akta Kebebasan Informasi.  Perbelanjaan agensi kerajaan ditanggung oleh rakyat, oleh itu informasi kerajaan adalah dimiliki oleh rakyat, kerajaan hanya mengurus dan menyimpan informasi.  Rakyat mendapatkan informasi daripada kerajaan merupakan hal yang berpatutan.

PENOLAKAN POLITIK PERKAUMAN
Politik perkauman merupakan musuh utama rakyat yang bersatu padu dan menghalang kemajuan negara. Ia juga mengakibatkan rakyat menjadi irrational.  Justeru itu, kami membantah politk perkauman menjadi taktik parti politik.

4.0 PENGLIBATAN DIRI DALAM POLITIK

KEMBALIKAN AUTONOMI PELAJAR
Justeru, dengan tegasnya kami menyeru agar AUKU dimansuhkan untuk mengembalikan autonomi pelajar.  Pendidikan kini bukan sahaja harus menekankan teori tetapi harus juga menitikberatkan praktikal.  Kewujudan autonomi pelajar memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang dipelajari.  Mereka akan lebih prihatin, mengambil inisiatif dan bertanggungjawab dalam hak bersama.

KEMBALIKAN HAK PENGLIBATAN POLITIK MAHASISWA
Kami juga menyeru agar hak penglibatan dalam politik mahasiswa dikembalikan.  Mengikut Perlembagaan, semua warganegara yang berusia 21 tahun ke atas mempunyai hak penglibatan dalam politik.  Namun, AUKU telah meyekat kebebasan berpolitik mahasiswa yang dinyatakan dalam Perlembagaan.  Kementerian Pengajian Tinggi harus memandang politik sebagai sesuatu yang positif kerana penglibatan politik dapat melahirkan mahasiswa yang berfikiran matang, dan bertanggungjawab atas segala kelakuannya.

*Deklarasi Belia dan Mahasiswa sempena Hari Hak Asasi Mahasiswa pada 8 Jun.

Sokongan daripada:
1.Malaysia Youth and Students Democratic Movement
2.UPM Student Progressive Front (UPMSPF)
3.USM Student Progressive Front (USMSPF)
4.UUM Student Progressive Front (UUMSPF)
5.NEC Student Progressive Front (NECSPF)
6.NEC Student Union
7.Persatuan Bahasa Tionghua UPM (PBTUPM)
8.Persatuan Bahasa Cina UM (PBCUM)
9.KLSCAH Youth Section
10.NEC Debate Society
11.Universiti Malaya Association of New Youth (UMANY)
12.UTM Chinese Students Council (CSCUTM)
13.NEC Media Studies Society
14.Solidariti Mahasiswa Malaysia (SMM)
15.Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS)
16.Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
17.Centre for Independent Journalism (CIJ)
18.Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER)
19.Civil Rights Committee of the Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (CRC)
20.Gabungan Anak Muda & Pelajar (GAMP)
21.Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT)

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !