Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Thursday, October 21, 2010

BEBASKAN MAHASISWA DARIPADA PARTI POLITIK

Gabungan Mahasiswa UKM (GMUKM) sentiasa menyokong penuh kebebasan mahasiswa berpolitik. Ini berasaskan Perkara 10 Perlembagaan Malaysia yang jelas menyatakan kebebasan warganegara bersuara dan berhimpun. 

Namun seperti yang sedia maklum, isu penglibatan mahasiswa UKM daripada Skuad Palapes UKM dalam sebuah program anjuran parti politik baru-baru ini jelas bertentangan dengan Akta Univeriti & Kolej Universiti (AUKU) Seksyen 15 (5a) ; yang menyatakan bahawa ‘tiada seorang pun pelajar universiti dan tiada pertubuhan , badan atau kumpulan pelajar Universiti yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Perlembagaan, boleh menyatakan atau melakukan apa-apa jua yang boleh semunasabah ditafisirkan sebagai menyatakan sokongan kepada atau simpati dengan atau bangkangan terhadap –
(a) Mana-mana parti politik, sama ada di dalam atau di luar Malaysia
(b) Mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang sama ada di dalam atau di luar Malaysia; atau
(c) Mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Menteri di bawah perenggan (1)(c) dan (2)(c) sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Universiti itu.’

Justeru itu, jika disandarkan kepada akta tersebut, tindakan yang dilakukan oleh kedua-dua siswa UKM tersebut memang telah melanggar akta ini. Ini kerana kedua-dua siswa ini memang secara jelas terbabit secara langsung dalam program tersebut. 

Namun pada itu Gabungan Mahasiswa UKM mendapat maklumat awal kedua siswa ini telah mendapat arahan untuk berpartisipasi dalam program tersebut daripada pihak Palapes. Justeru itu, kita ingin mempersoalkan kepada pihak pentadbiran dan pengurusan PALAPES UKM;
> Siapakah yang mengarahkan kedua orang mahasiswa ini turun ?
> Bagaimanakah parti tersebut mudah berhubung dengan pihak UKM?
> Apakah wujud wakil parti politik tersebut dalam UKM?
> Apakah kaitan UKM dengan parti politik tersebut ?
> Dan lebih penting sekali, SIAPAKAH ORANG di belakang parti politik tersebut di kampus UKM?

Gabungan Mahasiswa UKM dalam pada itu bersimpati dengan nasib kedua siswa ini yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu atas kepentingan parti tersebut semata-mata. Kedua orang siswa tersebut tidak harus diarahkan ke program parti politik tersebut atas nama PALAPES kerana ia dilihat mencabuli disiplin ketenteraan itu sendiri yang bersifat non-partisan.

Justeru di sini GMUKM berpendirian tegas bahawa mahasiswa tidak wajar dijadikan alat parti politik kerana mahasiswa itu ada idealismenya tersendiri dan seharusnya bebas daripada cengkaman mana-mana parti politik. GMUKM juga amat berharap kampus UKM akan bebas daripada cengkaman parti politik dan sentiasa mengekalkan identiti universiti itu sendiri sebagai pusat ilmu yang unggul.

BEBASKAN UKM DARIPADA PARTI POLITIK!


Ber-GM Lebih Baik!

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !