Majlis Kepimpinan Utama GMUKM

Kompilasi Kejayaan Manifesto

Provinsi Ungu [Versi Online]

Friday, August 20, 2010

Di Sebalik Falsafah UKM

Gabungan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysisa (GMUKM) berkesempatan merujuk informasi di Laman Web Rasmi UKM berkenaan apa yang dimaksudkan dengan Falsafah UKM. Di situ,  Falsafah UKM ada menyebut dan menekankan "Paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti."


Panduan perlaksanaan aspek-aspek utama yang terkandung dalam Falsafah UKM perlu diperjelaskan dengan sebenar-benarnya kepada semua warga kampus UKM supaya kita selaku warga Universiti tidak mudah diperbodoh dengan sewenang-wenangnya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Di sini, Gabungan Mahasiswa berusaha menjejak sejarah dan penafsiran yang paling tepat berkenaan Falsafah UKM dan mendapati huraian paling tepat berjaya dilakukan oleh Profesor Dr. Shaharir Mohammad Zain yang merupakan bekas Timbalan Naib Canselor (HEA) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sendiri yang menerbitkan sebuah buku bertajuk, "Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia, Tafsiran dan Penghayatan" yang diterbitkan Penerbit UKM pada tahun 1994.

KONSEP ILMU : perlu mempunyai tiga (3) perkara utama iaitu; 
- ILMU sentiasa bersifat mengembang
- INTEGRASI ilmu yang berbagai-bagai disiplin
- ILMU sentiasa membawa kebenaran

KONSEP IMAN : harus mengandungi unsur-unsur taqwa, tawakal dan keyakinan yang padu terhadap Allah Tuhan Semesta Alam. (Mengikut Amriah binti Buang (1994), perkataan 'Allah' perlu diletakkan untuk mengelakkan makna-makna Tuhan yang tidak dikehendaki seperti athiesme, materialisme, entiti Tuhan yang kabur dll)

KONSEP AMAL : perlu dibersihkan daripada penumpuan unsur-unsur hiburan semata-mata. Amal yang terkandung dalam Falsafah Universiti adalah berteraskan aqidah yang tulen. Ungkapan 'gabungan teori dan amal' membuktikan mahasiswa bukan sahaja perlu perlu menuntut ilmu yang benar dan sahih tetapi mahasiswa perlu menterjemahkan kebenaran ilmu itu dengan berjuang menentang kebatilan dengan berbekalkan ilmu yang benar. 

Nota : 
Gabungan Mahasiswa menyokong penuh penafsiran Prof Dr Shaharir yang jelas dan tepat  merujuk kepada Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dukacita mahasiswa hari ini semakin terpesong daripada konsep asal penubuhan UKM yang jelas diterjemahkan melalui Falsafah UKM ini. Justeru Gabungan Mahasiswa mengajak rakan-rakan mahasiswa supaya menghayati Falsafah UKM ini dan mampu menghadaminya seterusnya menterjemahkan dalam pengamalan dan praktikaliti sehari-hari di bumi UKM ini.

* Prof Dr Shaharir kini merupakan professor matematik di Universiti Malaysia Terengganu (UMT).


Ber-GM Lebih Baik!

0 comments:

Post a Comment

tvGMUKM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

#Hashtag

#Hashtag

Moving Forward

Wajib Muat Turun !